Онлайн програма за работа с емоциите - Емоционална алхимия

0 ratings

Тази програма е необходима за всеки, който…

… се буди през нощта и не може да заспи, измъчван от натрапчиви мисли.

… се гневи лесно и избухва яростно, наранявайки близките си. (Или може би живее с такъв човек)

… се тревожи прекалено много.

…унива и се отчайва лесно, когато нещо не върви.

…го е страх от твърде много неща, за да е свободен и щастлив.

…често се чувства заложник на собствените си емоции, които го завладяват, изтощават и разболяват.

… е загубил надежда, че ще може да се справи с проблемите си и да продължи напред с радост и удовлетворение.

… има нужда да излекува душата и живота си.

…иска да излезе от порочния кръг на стреса и болестите.

…иска да навлезе дълбоко в дебрите на собствените си емоции, без страх, че ще изгуби пътя.


Хората са емоционални същества. Надарени са със способността да изпитват емоции; да се вълнуват; да плачат и са единствените същества, които могат да се смеят. Често пъти обаче емоциите ни правят нещастни. Чувстваме се съсипани или безнадеждни – и определяме емоциите, които ни карат да се чувстваме по този начин като „лоши“ или „негативни“. Мислим си, че ако се лишим от тях, ще бъдем радостни и ще имаме живота, за който мечтаем… Древните даоси са били обаче на друго мнение. Те казвали, че „негативни емоции“ не съществуват. Всъщност, те са смятали, че истински „негативни“ и вредни са тези емоции, които не сме успели да изразим.

Това са емоции, които остават за дълго в нас и които никак не можем „да смелим“; не можем да се примирим с тях, нито да ги изразим, нито да ги забравим. Задържайки обаче тези неизразени емоции и чувства, ние имаме тенденция да ги повтаряме в един безкраен и пагубен водовъртеж, който ни повлича към дъното на емоционална бездна, превръщайки живота ни в ад.

Даосите се стремели да постигнат състояние наречено „яснота“, свързана с адекватния ни отговор на настоящия момент. Всеки от нас е имал такива повтарящи се, натрапчиви емоции, които често се превръщат в хронични – недоволство, гняв, мъка, тревога, чувство, че си жертва… Живеем с тези емоции и чувства като фон, върху който се разиграва целият ни живот. Единственото обаче, което ни наранява и ни прави нещастни е не преживяването на тези емоции, а тяхното безкрайно повторение. Единственото, което можем да направим, за да излезем от този порочен кръг е да спрем повторението. Това е ключът към нашата свобода и радост от живота!

Практикувайки Емоционална алхимия ние имаме един много мощен и крайно ефективен инструмент за постигане на тази цел. Нейната същност се състои именно в това – да разкрие тези повтарящи се модели и да спре безкрайното им повторение. Целта ни е да постигнем (и задържим) състоянието, в което да даваме спокоен, неутрален, трезв и адекватен отговор на случващото ни се в околния свят, а не да бързаме да реагираме безсъзнателно. Да бъдем по-съзнателни и центрирани.


Ползите, които ще имате от този курс:

Ще осъзнаете произхода на вашите мисли, емоции и чувства.

Ще придобиете по-голям контрол над тях.

Ще можете да ги различавате, локализирате и да ги трансформирате в жизненост и радост от живота.

Ще се научите да разпознавате различните модели на емоционална реакция, които са ви потискали от години.

Ще сте в състояние да спирате безкрайното повторение на тези модели и да излезете от капана на безкрайното нещастие и неудовлетвореност от живота.

Ще изпитате (може би за първи път) безкрайно спокойствие и радост, което ще предавате и на близките си.

Ще подобрите отношенията си с околните.


Курсът се състои от 7 видео урока, като всеки е с продължителност около 2 ч. - 2ч. 30мин.

This membership will automatically end after 12 months.
Subscribe
Watch link provided after purchase

7 Part Emotional Alchemy training with Andrew Kenneth Fretwell

Copy product URL
£85 a year x 1

Онлайн програма за работа с емоциите - Емоционална алхимия

0 ratings
Subscribe